YouTube: Tips og triks

Å jobbe med nettsider og YouTube kan være så enkelt som å bygge inn koden som YouTube gir. Men du har også andre muligheter.

Her er noen YouTube-relaterte tips og triks som kan være til hjelp i ulike sammenhenger.

Fri for informasjonskapsler

Når du henter innbyggingskoden, kan du slå på modusen for styrket personvern. Da blir nettadressen youtube.com i innbyggingskoden erstattet med youtube-nocookie.com. Fint om du vil minske bruken av informasjonskapsler.

Eksempel fra videoen I took my duck to Petsmart (youtube.com).

<iframe 
  width="560" 
  height="315" 
  src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/owZiOi3KD58"
  title="YouTube video player"
  frameborder="0"
  allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
  allowfullscreen>
</iframe>

Hent miniatyrbilde fra YouTube

På tjenesten Get YouTube Video Thumbnail Image (get-youtube-thumbnail.com) så kan du lime inn nettadressen til en hvilken som helst YouTube-video. Og få tilbake miniatyrbildene som er brukt.

Bruk teksting

Mange ser videoer på nett uten lyd. Bruk derfor den innebygde YouTube-funksjonen for å tekste videoer. Det øker sannsynligheten for besøkdene ser videoene dine.

Bygg inn spilleliste

Som alternativ til å bygge inn en enkelt video, kan du bygge inn en hel spilleliste. Eller videoene som en bruker har lastet opp.

Spillelisten bygger du inn med en tilsvarende nettadresse:

youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLC77007E23FF423C6

Videoene til en bruker bygger du inn med en tilsvarende nettadresse:

youtube.com/embed?listType=user_uploads&..USERNAME

Ulike parametere

Med parametere i nettadressen, kan du styre mer av hvordan den innebygde videoopplevelsen skal være.

rel

Ved å sette rel-parametert til 0, så blir kun videoer fra din egen konto vist som relaterte videoer etter av nåværende video er ferdig avspilt:

youtube.com/embed/owZiOi3KD58?rel=0

controls

Ved å sette controls-parameteret til 0, så blir avspillingsknappene skjult som standard:

youtube.com/embed/owZiOi3KD58?controls=0

mute

Ved å sette mute-parameteret til 1, så vil lyden være avslått som standard:

youtube.com/embed/owZiOi3KD58?mute=1

hl

Med dette kan du velge språket som avspilleren skal ha. Setter du hl-parameteret til å ha verdien no, så blir den på norsk:

youtube.com/embed/owZiOi3KD58?hl=no

Les om parametere på YouTube Embedded Players and Player Parameters (google.com).