Validering av nettside

Photo by Jerin J on Unsplash

Validering av nettside

Når du lager en nettside som består av mange ulike deler, så er det mye å holder styr på. Mange standarder er involvert, og for at det skal fungere riktig, så må innholdet være gyldig.

Validering av innhold handler, eller testing, handler om å kjøre siden gjennom en rekke tester for å finne ut om kode og innhold er riktig.

Mange utviklere har egne verktøy. Men om du sitter i andre enden og er bestiller av en tjeneste fra en utvikler, så kan det være at du ønsker å gjøre noe tester selv. Her kommer noen forslag til verktøy som kan være til hjelp.

Oppsettsoppmerking

Kan også dukke opp som Schema eller strukturerte data i noen sammenhenger. Lim inn nettadressen på Validator for oppsettsoppmerking (schema.org) for å finne ut om de strukturerte dataene er gyldige.

HTML

Nu HTML Checker (validator.nu) eller The W3C Markup Validatation Service (w3.org) så kan du finne ut om HTML-koden er gyldig.

Sosiale medier

Open Graph og Twitter Cards er oppmerkingen som i størst grad blir brukt til å informere sosiale medier om hva som skal bli vist i deling av innhold. Med Social Share Preview (socialsharepreview.com) kan du forhåndsvise innholdet, og få beskjed om noe ikke stemmer. Med Sharing Debugger (facebook.com) kan du feilsøke hos Facebook.

Hastighet

Fart er en viktig rangeringsfaktor hos Google. Test hastigheten til nettsidene dine med PageSpeed Insights (web.dev).

Universell utforming

Universell utforming er viktig for å nå ut på en god måte til flest mulig besøkere. WAVE (webaim.org) har et godt testverktøy som setter deg i gang. Ønsker du å lære mer om universell utforming, uten å gå rett på WCAG-standarden, så kan du få en oversikt hos Accessibility Not-Checklist (intopia.digital).

Innlenker

En annen viktig rangeringsfaktor i søkemotorer er hvor mange som lenker inn til nettstedet ditt. Dette kan du få et inntrykk av med Ahrefs Backlink Checker (ahrefs.com).

Sidekart

Sjekk om nettstedet ditt har et sidekart. Dette er noe du bør legge til i Google Search Console (og tilsvarende for Bing) for å raskest mulig informere søkemotorene når du oppretter nye nettsider. Prøv Sitemap Test (seositecheckup.com).

Flere tips?

Har du noen gode tips som burde være med på listen? Send en e-post til asbjorn@snobjorn.no.