PDF-filer på websiden — en sjekkliste før du laster opp

PDF-filer på websiden — en sjekkliste før du laster opp

PDF-filer blir på lik linje med annet webinnhold indeksert, maskinlest og bør være lett tilgjengelig. Det innebærer at du bør merke filene godt, og holde størrelsen nede.

Komprimere

De fleste PDF-er skal kun leses på skjermen, eller de inneholder mest tekst. Dette krever ikke den største oppløsningen i dokumentet, og det kan ofte komprimeres.

Alt etter hvilket antall PDF-filer jeg skal komprimere, bruker jeg en av følgende tjenester:

CloudConvert (cloudconvert.com) dersom jeg har mange filer. Kjøp en billig pakke med conversion minutes og du sparer mye tid.

Smallpdf (smallpdf.com) dersom jeg har en eller to filer. Har en enkel dra-og-slipp-opplasting og rask nedlasting, som gjør dette til det kjappeste verktøyet.

Adobe Acrobat Pro (adobe.com) kan også brukes. Betaler du allerede for denne programvaren, har du de fleste muligheter der. Å redusere størrelsen på flere filer krever nok at du setter deg inn i programvaren.

Meta

Før jeg laster opp PDF-filer gir jeg de en tittel. Dersom du oppretter en PDF-fil sjøl i Microsoft Office Word, så har du muligheten til å bestemme både tittel og forfatter allerede der. Men om du jobber utelukkende med en webside, så har du sjelden den muligheten.

For å gi en fil en tittel har jeg hittil bare støtt på Adobe Acrobat Pro (adobe.com) som gjør dette. Og programmet gjør det raskt, det tar bare sekunder om du har det i fingrene:

  1. Åpne dokumentet.

  2. Trykk på Fil og Egenskaper.

  3. Skriv inn en tittel, og eventuelt forfatter, emne og nøkkelord.

  4. Lagre dokumentet.

Tips: Lær deg hurtigtastene. Med Mac OS gjør jeg følgende trykk:

  1. Cmd + piltast ned i Finder for å åpne dokumentet/dokumentene.

  2. Cmd + D i Adobe Acrobat Pro for å åpne Egenskaper.

  3. Tab for å bytte felter fort, og Enter når alle metadata er inntastet.

  4. Cmd + W for å lukke, og Enter for å bekrefte lagring før dokumentet lukkes ferdig.

Fordelen med å endre titler er at du får kontroll, og kan utføre en kvalitetsjobb. Mange av filene jeg støter på har ord og benevnelser som Microsoft Word eller .docx i tittelfeltet. Andre er tomme. Google antar hva tittelen er basert på innholdet i dokumentet, så det er sjelden krise om tittelfeltet er tomt.

Tilgjengelighet

Dette er et av områdene hvor det skinner gjennom at det er best å unngå PDF-filer på en webside. Det er en tidkrevende jobb å kontrollere filers tilgjengelighet.

Til denne jobben bruker jeg Adobe Acrobat Pro, som har et eget valg under Verktøy som heter Tilgjengelighet. Her kan du kode dokumenter automatisk, og du får en rapport og gjerne noen punkter du må korrigere i ettertid.

Sant skal sies så er dette et punkt jeg brukes minimalt med tid på, ettersom de fleste dokumentene jeg laster opp er rene tekstdokumenter.