Marker duplikater i Google Regneark

Her er fremgangsmåten for å markere duplikate verdier i en Google Regneark-kolonne med farget bakgrunn.

  1. Marker kolonnen du skal søke etter verdiene i.

  2. Trykk på Format og Betinget formatering.

  3. Under Formateringsregler og Formatér cellene hvis i sidestolpen som dukket opp, velg Den egendefinerte formelen er i rullemenyen.

  4. I feltet Verdi eller formel, skriv inn \=COUNTIF(A:A;A1)>1

  5. Under Formateringsstil kan du velge farger, eller andre stiler for å fremheve verdiene som er duplikate.

Merknader

I eksempelet over er det i kolonne A jeg søker etter duplikate verdier. Skal du søke i andre kolonner, så justerer du formelen til å passe.

Søker du på nett, så får du ofte opp formler med komma i seg, mens i norsk oversettelse av Google Regneark så må du gjerne erstatte de med semikolon.